Ceník

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Prodloužení řidičského průkazu 200 Kč
Výpis z dokumentace 50 - 200 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 100 Kč
Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven - úrazy, uzavírání komerčního pojištění 150 - 400 Kč
Potvrzení na sportovní a zájmovou činnost 200 - 300 Kč
Prodloužení potravinářského průkazu 100 Kč
Vystavení nového potravinářského průkazu 200 Kč
Potvrzení žádosti o nový řidičský průkaz 300 Kč
Prohlídka do zaměstnání 300 - 500 Kč
Zbrojní průkaz 500 Kč